یاداشت ها و مقاله ها

انسجام و هوشمندی مدرن در مدیریت شهری جهت توسعه جامعه

بدون شک در جهان مدرن امروز تحولات شهرها وابسته به اصول صحیح مدیریتی مبنی بر اخلاق و حقوق انسان در جایگاه فردی و سپس اجتماعی‌ست. امروزه در تمام کشورهای مدرن، مدیریت شهری دارای امکاناتی گسترده با کادر انسانی مجرب و مستعد همراه با برنامه‌ریزی اصولی و تخصصی است که این عوامل نقش مهمی در اداره مطلوب امور جوامع و موفقیت در برنامه‌ها و طرحهای توسعه در تمام نهادهای شهری‌ست.

آغاز پیشرفت یک جامعه و مسیر صعودی آن رو به مدرنیته، از کارگر تا مدیر، در ابتدا مبتنی بر صدق با خود است. هر انسان در هر جایگاه باید اصول اخلاقی و انسانی را سرلوحه زندگی فردی و جمعی خود قرار دهد.

ترقی و رشد یک جمع و در انتها یک جامعه زمانی مسیر موفقیت و صعودی را طی خواهد کرد که تحلیل‌ها و راهکارهای منطقی جدید جهت تأمین نیازهای بنیادین شهروندان جامعه صورت گردد.

رفع و حل معضلات شهروندان نیاز مبرم به انسجام در امر مدیریت از سوی مسئولان و راهبران تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی جهت تعامل سازنده دارد.

اهداف مدیریت شهری علاوه بر طرحهای سازنده و اصول مدیریتی باید اجرای اموری همچون رفع معضلات بیکاری و کارآفرینی متعدد مبنی بر ارتقای شرایط کار نه صرفاً کسب سود انحصاری بلکه گسترش منافع همگانی، بررسی و کنترل زندگی و روابط جمعی شهروندان، تشویق و تدبیر طرحهای علمی، هنری، هنری، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و غیره، حفاظت از زیست کالبدی، فراهم آوردن فرهنگ و بستر نقد و انتقاد و پاسخگویی در قبال مسئولیت، طلب همیاری و مشارکت از شهروندان و بسیار عوامل دیگر شامل این بحث می‌شود.

از همین جهات است که این بحث بسیار مهم و گسترده است که بسیار حائز اهمیت است تا در نهایت رفاه و آسایش و آرامش را برای تک تک هر فرد در جامعه به ارمغان اورد.

علی اعلم الهدی

تایتل نوشته جدید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا